Примерное тематическое планирование 5-9 классы.

5 класс

 

клас

   Раздзел  праграмы,   тэмы  заняткаў

Колькасць гадзін

  5

Апавяданні аб славутыях людзях і памятных мясцінах Полацка.

35 гадзін, у тым ліку-

 1 гадзіна рэзервовы час

Уводзіны

1 гадзіна

Раздзел І. Зямля нашых продкаў

14гадзін

Тэма 1. Адкуль пайшла Полацкая зямля?

экскурсія на гарадзішча,

 1 гадзіна

Тэма 2. Паданні пра Рагвалода і Рагнеду.

1 гадзіна

Тэма 3. Рагвалодавічы – слаўныя сыны полацкай зямлі

1 гадзіна

Тэма 4-7. Раён дзе я жыву

 Гісторыя паходжання назваў вуліц, мясціны, звязаныя з  падзеямі Вялікай Айчыннай вайны. Помнікі і архітэктурныя пабудовы раёна.

3 гадзіны

Тэма 8-14.  Славутыя  людзі – Еўфрасіння Полацкая, Францыск Скарына, Сімяон Полацкі

Наведванне  да помнікаў             Ф. Скарыне,  Сімяону Полацкаму, Еўфрасінні Полацкай

 2 гадзіны

Раздзел ІІ. Ішла вайна народная.

7 гадзін

Тэма 1. Полацкае падполле. Аперацыя “Зорачка”.

1 гадзіна

Тэма 2. Вызваленне Полацка. Подзвіг 23-х гвардзейцаў. Халеў В. Д.  і інш

Наведванне музея вайсковага гонару, помніка 23-м гвардзейцам – 1 гадзіна

Тэма 3-7. Палачане – героі Савецкага Саюза. Зінаіда Міхайлаўна Тусналобава – Марчанка. Таццяна Марыненка і інш.

 4 гадзіны

наведванне музея, сустрэчы з ветэранамі Вяликай Айчыннай вайны

Раздзел ІІІ. Імі ганарыцца Полацк.

6 гадзін

Тэма1-3. Ганаровыя грамадзяне Полацка: Алесь Савіцкі і Нінель Шчасная.

3 гадзіны

Наведванне мастацкай галерэі

Тэма 4-5. Нарадзіліся ў Полацку: Уладзімір Арлоў, Навум Гальпяровіч, Юрый Тарыч, Надзея Ярмак і інш.

2 гадзіны

Тэма 6. Звязаны лёсам: Пятрусь Броўка, Генадзь Бураўкін, Сяргей Тарасаў, Георгій Штыхаў і інш.

1 гадзіна

Раздзел ІV. Полацк сёння.

4 гадзіны

Тэма 1-3. Полацк  прамысловы, адукацыйны, навуковы

3 гадзіны

наведванне прадпрыемства, выставы, адукацыйнай установы  на выбар настаўніка

Тэма 4. Сувязі Полацка з іншымі краінамі.Гарады–пабрацімы. З імем Полацка.

1 гадзіна

Абагульненне. Краязнаўчая гульня “ Па гістарычных мясцінах майго горада” або “Полацк сёння”

2 гадзіны

6 класс

клас

   Раздзел  праграмы,   тэмы  заняткаў

Колькасць гадзін

6

Полацк ад старажытнасць да

сярэдзіны ХІІІ ст.

35 гадзін,  у тым ліку -

1 гадзіна рэзервовы час

Уводзіны.

1 гадзіна

Раздзел І.

Полаччына ад каменнага веку да сярэднявечча.

 5 гадзін

Тэма 1.Прыродныя ўмовы і навакольны свет Полаччыны.

1 гадзіна

Тэма 2. Старажытныя жыхары і іх заняткі.

1 гадзіна

Тэма 3. З'яўленне металаў у жыцці чалавека.

1 гадзіна

Тэма 4. Вераванні і святы.

1 гадзіна

Тэма 5. Засяленне Полаччыны славянамі.

1 гадзіна

Раздзел ІІ.

Полацк – сталіца першай дзяржавы на тэрыторыі сучаснай Беларусі.

13 гадзін

Тэма  1. Перадумовы ўзнікнення горада і Полацкага княства.

1 гадзіна

Тэма 2-3. Старажытнае гарадзішча. Верхні замак.

2 гадзіны

Тэма4.Полацк - цэнтр гандлю і рамяства.

1 гадзіна

Тэма  5. Сістэма ўлады ў Полацку.

1 гадзіна

Тэма 6. Час Рагвалода і Рагнеды.

2 гадзіны

Тэма 7-8.  Княжанне Брачыслава. Полацкі князь Усяслаў.

3 гадзіны

Наведванне помніка Усяслава Брачыславіча

 Тэма 9. Полацк пасля Усяслава.

2 гадзіны

Тэма 10. Першыя сутыкненні Полацка з крыжакамі.

1 гадзіна

Раздзел ІІІ. Полацк – цэнтр культуры і асветы.

15 гадзін

 Тэма 15. Распаўсюджванне хрысціянства.

1 гадзіна

Тэма 16. Сафійскі сабор.

2 гадзіны

Тэма 17. Пісьменнасць. Рукапісныя  кнігі  Полацка X – XIII стст., помнікі пісьменнасці.

2 гадзіны

 Тэма 18-19. Жыццёвы шлях і рэлігійна – асветніцкая дзейнасць Еўфрасінні Полацкай

3 гадзіны наведванне

Спаса-Еўфрасініевскага манастыра

Тэма 20. Полацкая школа дойлідства.

2 гадзіны

 Тэма 21. Прыкладное мастацтва.

2 гадзіны

наведванне краязнаўчага музея

Тэма 22. Крыж Еўфрасінні Полацкай і яго лёс.

1 гадзіна

Выніковае абагульненне.

Гульня – падарожжа “ Полацк у сярэднія вякі” 

1 гадзіна


7 класс

клас

   Раздзел  праграмы,   тэмы  заняткаў

Колькасць гадзін

7

Полацка у другой палове ХІІІ-XVI стст.

35 гадзін,  у тым ліку - 1 гадзіна рэзервовы час

 Уводзiны.

 1 гадзіна

Раздзел 1. Полацк у сяр. XIII-XIV стст.

6 гадзiн

Тэма 1. Адносіны з ВКЛ.

1 гадзіна

Тэма 2. Развіццё гандлёвых сувязей. Ганзейскі саюз.

1 гадзіна

Тэма 3. Барацьба з крыжакамі.

1 гадзіна

Раздзел 2.  Полацк у  канцы XIV - сяр.  XVI стст.

Сацыяльна-эканамiчнае і палiтычнае становiшча Полацка 

16 гадзін

Тэма 1. Полацкае ваяводства ў складзе ВКЛ .Межы Полацкага ваяводства. Асаблiвасцi мясцовага кiравання ў Полацку.

2 гадзіны

Тэма 2. Полацкiя прывiлеi. Ваяводы Полацка.

1 гадзіна

Тэма 3. Сацыяльнае становiшча Полацка. Раслаенне грамадства. Юрыдыкi.

2 гадзіны

Тэма 4.  Магдэбургскае права.  Герб горада. 

1 гадзіна

Тэма 5. Эканамiчнае становiшча Полацка . Асноўныя заняткi. Цэхi. Гандлёвыя сувязi.

2 гадзіны

Тэма 6. Побыт жыхароў.

2 гадзіны

Тэма 7. Знешнi выгляд горада.

1 гадзіна

Тэма 8. Пасады.

1 гадзіна

Тэма 9. Вуліцы, іх назвы.

2 гадзіны

Экскурсія па вуліцах горада

Раздзел 3.  Культура Полацка. Царква i рэлiгiя.

10 гадзін

Тэма 1-3. Ф.Скарына: жыццёвы шлях,  значэнне дзейнасцi.  А.Лойка «Сонца маладзiковае».

3 гадзіны

Тэма 4. Друкаваныя кнігі Полацка.

2 гадзіны

Экскурсія у музей беларускага кнігадрукавання

Тэма 5. Манастыр бернардзінцаў.

1 гадзіна

Тэма 6. Храмы Полацка.

2 гадзіны

Тэма 7. Мастацтва Полацка.Ювелiрная справа. Полацкiя майстры. Дойлiдства.

2 гадзіны

Выніковае абагульненне .

1 гадзіна

8 класс

 

клас

   Раздзел  праграмы,   тэмы  заняткаў

Колькасць гадзін

8

Полацк у другой палове XVI – XVIII стст.

35 гадзін, 1 гадзіна – рэзервовы час

Уводзiны.

1 гадзіна

Раздзел 1. Полацк у другой палове 16- першай палове 17 стст.

 25 гадзін

Тэма 1. Полацк у Лiвонскай вайне 1558-1582 .

4 гадзіны

Тэма 2. Полацк у  складзе Рэчы Паспалітай.

4 гадзіны

Тэма 3.  Культура Полацка. Царква i рэлiгiя.

17 гадзін

Раздзел 2. Сацыяльна-эканамiчнае, палiтычнае i культурнае развiццё Полацка (другая палова  17 –  18 стст.)

 8 гадзін

Тэма  4. Полацк у вайне 1654-1667г.г.

2 гадзіны

Тэма  5. Полацк у гады Паўночнай вайны .

Сацыяльна-эканамiчнае становiшча Полацка. Палiтычнае i культурнае развiццё.

2 гадзіны

Тэма 6. Гаспадарчае разбурэнне i ажыўленне.

2 гадзіны

Тэма 7.  Сiмеон Полацкi: жыццевы шлях, дзейнасць i значэнне.

2 гадзіны

Выніковае абагульненне.

1 гадзіна

 

9 класс

 

клас

   Раздзел  праграмы,   тэмы  заняткаў

Колькасць гадзін

9

Гісторыя Полацка ад старажытнасці да сучаснасці

35 гадзін

Уводзiны.

1 гадзіна

Раздзел І. Полацк у ІХ – ХІІІ стст.

7 гадзін

Тэма 1. Крывічы–палачане. Гаспадарчае  і палітычнае развіццё.

1 гадзіна

 Тэма 2. У часы палітычнай раздробленасці ( XII-XIIIстст.)

1 гадзіна

 Тэма 3. Дзяржаўны лад старажытнага Полацка.

1 гадзіна

 Тэма 4. Барацьба Полацка супраць агрэсіі крыжакоў. Князь Уладзімір ( Валодша).

1 гадзіна

 Тэма 5. Культура Полацка X-XIIIстст.

3 гадзіны

Раздзел ІІ. У складзе Вялікага княства Літоўскага.

6 гадзін

 Тэма 1. Полацк у 2-ой пал. XIII - сяр. XVI стст.

1 гадзіна

  Тэма 2. Полацк у час Лівонскай вайны ( 1558-182 гг).

1 гадзіна

   Тэма 3. Вялікі пачынальнік – Ф. Скарына.

2 гадзіны

 Тэма 4. Полацк у 2-ой пал. XIII - сяр. XVI стст. Уваходжанне ў склад ВКЛ.

2 гадзіны

Раздзел ІІІ. Полацк у складзе Рэчы Паспалітай.

5 гадзін

  Тэма 1. Распаўсюджванне ўніяцтва.

1 гадзіна

  Тэма 2. Полацк у вайне 1654-1667 гг. і Паўночнай вайне ( 1700-1721 гг).

2 гадзіны

 Тэма 3. Дзейнасць езуітаў у Полацку.

2 гадзіны

Раздзел ІV. У складзе Расійскай імперыі.

5 гадзін

 Тэма 1. Уваходжанне Полацка ў склад Расійскай імперыі. Кацярына ІІ ў Полацку.

1 гадзіна

 Тэма 2. Полацк у час вайны 1812 года.

1 гадзіна

  Тэма 3. Полацкі кадэцкі корпус.

2 гадзіны

 Тэма 4. Полацк у пач. ХХ ст. Рэвалюцыі 1905-1907 гг. У часы 1-ай сусветнай вайны.

1 гадзіна

Раздзел V. Полацк  у гады Вялікай Айчыннай вайны.

10 гадзін

 Тэма 1. Абарона Полацка ў 1941 г.

2 гадзіны

 Тэма 2. Фашысцкі акупацыйны рэжым у Полацку.

2 гадзіны

 Тэма 3. Падпольны рух у Полацку ў гады вайны.

2 гадзіны

 Тэма 4. Вызваленне Полацка ад нямецка – фашысцкіх захопнікаў.

2 гадзіны

 Тэма 5. Героі – вызваліцелі. Палачане – Героі Савецкага Саюза. 

2 гадзіны

Выніковае абагульненне.

1 гадзіна

Каталог сайтов 1BY.BY Rating All.BY Каталог TUT.BY