Воднева Ирина Петровна

Краеведческий музейВоднева Ирина Петровна. Родилась 13.07.1973г.  в Полоцке. В 1992 году окончила Полоцкое педагогическое училище им. Ф. Скорины по специальности «учитель начальных классов, организатор». В 1997 году являлась выпускницей Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка по специальности «учитель истории».

  

С 1999 года Ирина Петровна работала старшим научным сотрудником в музее белорусского книгопечатания, в 2007 году возглавила Краеведческий музей, филиал Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника.

 

Разработала программу по экспозиции Музея белорусского книгопечатания «З кнігай праз стагоддзі і краіны» и серию  музейно-педагогических занятий  по истории Полоцка для учеников начальной и средней школы. Занималась изучением истории развития периодической печати в Полоцке. Является составителем каталогов газет за период с конца 19в. по 1980г., которые хранятся в фондах НПИКМЗ. Активная участница научно-практических и краеведческих конференций местного и областного уровня.

 

Научные работы

 

1.Воднева, І.П. Полацкі краязнаўца Іван Пятровіч Дэйніс / І.П. Воднева // Віцебскія старажытнасці / Матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 50-годдзю знаходкі берасцяной граматы ў Віцебску і 150- годдзю з дня нараджэння А.Р. Брадоўскага. - Мн.: Медысон, 2010. -  С. 288-293.

2.Воднева, И.П. Страницы истории Полоцкой епархии в периодических изданиях к.ХІХ — нач.ХХ вв. / И.П. Воднева // Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі ( па выніках навукова-даследчай работы ў 2000 г.) - Полацк, 2001. - С.15-26.

3.Воднева, І.П.  Газеты ў фондах НПГКМЗ. Каталог. Частка І. Газеты ХІХ – пач.ХХ стст., надрукаваныя на тэрыторыі Беларусі / И.П. Воднева //Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі ( па выніках навукова-даследчай работы ў 2003 г.) - Полацк, 2004. - С. 77-97.

4.Воднева, І.П.  Газеты ў фондах НПГКМЗ. Каталог. Частка ІІ. Газеты 1917-1940 гг., надрукаваныя на тэрыторыі Беларусі / И.П. Воднева //Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі ( па выніках навукова-даследчай работы ў 2004 г.) - Полацк, 2005. - С.103-113.

5.Воднева, І.П.  Газеты ў фондах НПГКМЗ. Каталог. Частка ІІІ. Газеты 1941-1945 гг., надрукаваныя на тэрыторыі Беларусі / И.П. Воднева //Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі ( па выніках навукова-даследчай работы ў 2005 г.) - Полацк, 2006. - С. 82-130.

6.Воднева, І.П.  Газеты ў фондах НПГКМЗ. Каталог. Частка ІV. Газеты 1946-1979 гг., надрукаваныя на тэрыторыі Беларусі / И.П. Воднева // Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі ( па выніках навукова-даследчай работы ў 2006 г.) - Полацк, 2007. - С. 91-157.

7.Воднева, І.П. «Віцебскі рабочы» на Полаччыне (да 90-годдзя з дня выхаду першага нумара газеты і да 70-годдзя Віцебскай вобласці) / И.П. Воднева //Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі ( па выніках навукова-даследчай работы ў 2007 г.) - Полацк, 2008. - С. 14-22.

8.Воднева, І.П. Перыядычны друк на Полаччыне ў першай палове ХХ ст. (1917-1936) / І.П. Воднева // Матэрыялы гісторыка-краязнаўчай канферэнцыі (да 80-годдзя Полацкага краязнаўчага музея). Полацк, 2008. - С.33-46.

9.Воднева, І.П. Полацкае дваранскае павятовае вучылішча / И.П. Воднева // Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі ( па выніках навукова-даследчай работы ў 2009 г.) - Полацк, 2010. - С. 21-24.

10.Воднева, І.П.  Сцяпан Антонавіч Клокаў – полацкі настаўнік, гісторык, краязнаўца / І.П.Воднева // 90 год Віцебскаму абласному краязнаўчаму музею / Матэрыялы навуковай канферэнцыі / Віцебск, 30-31 кастрычніка 2008 г. - Мінск, 2009. - С.396-403.

 

 

Энциклопедические статьи

 

 Воднева, І.П. Полацкі краязнаўчы музей / І.П. Воднева // Музеі Беларусі. - Мн.: «Энцыклапедыя імя П. Броўкі». - 2008. - С. 479-482.

 

Статьи

 

1.У ролі Скарыны ў Музеі кнігадрукавання. - Культура. - №15. - 9-15.04.2005.

2.Азбука ведаў. - Полацкі веснік. - №73. - 1.09.2006.

3.Полацкі Музей беларускага кнігадрукавання (сумесна з Шупенька І.А.) - Роднае слова. - №8. - 2006.

4.Захапляльнае падарожжа ў кніжны свет (сумесна з Шупенька І.А.) - Роднае слова. - №8. - 2006.

5.На заняткі ў музей. - Полацкі веснік. - №№128-129. - 28.09.2004.

6.Люстэрка часу. - Полацкі веснік. - № 92. - 10.10.2006.

7.Маўклівы сведка мінуўшчыны. - Полацкі веснік. - № 30. - 15.04.2008.

8.«Я ад дрэва твайго лісток...». - Полацкі веснік. - №3. - 11.01.2008.

9.Настаўнік, краязнаўца (да 100-годдзя С.А.Клокава). - № 13.-17.02.2009.

10.З любоўю да роднага горада (у сааўтарстве са Студзенікінай Ю.У.) - Полацкі веснік. - № 24. -27.03.2009.

11.Гартаючы старонкі жыцця (да 90-годдзя Пятровіча Б.В.). - Полацкі веснік. - № 22.-20.03.2009.

12.Героям 1812 года. - Полацкі веснік. - № 47. - 19.06.2009.

13.Іван Дэйніс. - Полацкі веснік. - №13.- 16.02.2010.

14.Дзе 200 год назад вучыліся палачане? - Полацкі веснік. - №72. - 7.09.2010.

15.Кладезь учёности и просвещения. - Инфо Плюс. - №8. - 21.02.2008.

16.Город-мудрец, город-богатырь. - Инфо Плюс. - №5. - 31.01.2008.

17.От Изяслава до Всеслава.- Инфо Плюс. - №6. - 7.02.2008.

18.Там, где думается о вечности. - Инфо Плюс. - №7. - 14.02.2008.

19.Прогулка по Нижне-Покровской.- Инфо Плюс. - №9. - 28.02.2008.

20.Их именами гордится Полоцк.- Инфо Плюс. - №10. - 6.03.2008.

21.Берега у Двины серебряные, а дно — золотое. - Инфо Плюс. - №11. - 13.03.2008.

22.Великие наставники земли полоцкой. - Инфо Плюс. - №12. - 20.03.2008.

23.Полоцк в Отечественной войне 1812 года.- Инфо Плюс. - №13. - 27.03.2008.

24.У цёткі Алёны і дзяцькі Алеся.- Инфо Плюс. - №15. - 10.04.2008.

25.Імя Максіма Багдановіча. - Инфо Плюс. - №31. - 31.07.2008.

26.Нізкі паклон табе, родная Дзвіна.- Инфо Плюс. - №48. - 27.11.2008.

27.Ігнат Буйніцкі – заснавальнік беларускага прафесійнага тэатра. - Инфо Плюс. - №36. - 4.09.2008.

28.Любіў сваю зямлю. - Инфо Плюс. - №34. - 21.08.2008.

29.Родам з далёкіх краёў. - Инфо Плюс. - №34. - 21.08.2008.

30.Абаронцы Полацка – Зыгін і Шанягін. - Инфо Плюс. - №28. - 10.07.2008.

31.Яе любоўна называлі «Васілёк». - Инфо Плюс. - №38. - 18.09.2008.

32.Аддаў жыццё за незалежнасць іспанскага народа. - Инфо Плюс. - №9. - 26.02.2008.

33.Першы акадэмік жывапісу Беларусі. - Инфо Плюс. - №4. - 22.01.2009.

34.Паспейце ўбачыць. - Инфо Плюс. - №7. - 12.02.2009.

35.Скарбы нашай зямлі. -  Инфо Плюс. - №34. - 2.04.2009.

36.Увлечение, ставшее смыслом жызни. - Инфо Плюс. - №15. - 9.04.2009.

37.Героямі не нараджаюцца. - Инфо Плюс. - №16. - 16.04.2009.

38.Не надо за меня беспокоится. - Инфо Плюс. - №31. - 30.07.2009.

39.Высота.- Инфо Плюс. - №30. - 23.07.2009.

40.Вучоны, механік, выкладчык. - Инфо Плюс. - №26. - 25.06.2009.

41.Полоцкий кадет Роман Исидорович Кондратенко.- Инфо Плюс. - №38. - 17.09.2009.

42.Мебель наших предков. - Инфо Плюс. - №34. - 10.12.2009.

43.Новыя звесткі пра лютэранскую кірху. - Инфо Плюс. - №51. - 17.12.2009.

44.Таленавіты настаўнік і паэт. - Инфо Плюс. - №49. - 3.09.2009.

45.Адданы Полацку душой. - Инфо Плюс. - №4. - 28.01.2010.

46.Полоцкие сражения на картинах немецкого художника. - Инфо Плюс. - №2. - 14.01.2010.

47.Полацк тысячагадовай даўніны. - Инфо Плюс. - №29. - 22.07.2010.

48.Бесстрашный командир дивизии. - Инфо Плюс. - №43. - 28.10.2010.

49.Лес і попел, воск і футра. - Гермес, № 11. - ноябрь, 2009. - С. 16-17.

50.Князь – чарадзей старажытнай Полаччыны // Пачатковая школа. - №5, 2008. - С. 28-30.

51.Знайшоў адметны шлях.  - Инфо Плюс. - №27. - 7.07.2011.

52.Духом не паду, трусом не стану... Инфо Плюс. - №32. - 11.08.2011.

 

 

Каталог сайтов 1BY.BY Rating All.BY Каталог TUT.BY